Draslovka Kolín

Společnost Lučební závody Draslovka a.s. Kolín je chemickou výrobní továrnou s historií od roku 1906. V současnosti tvoří hlavní výrobní program firmy výroba syntetického kyanovodíku/HCN a jeho zpracování do 3 nosných produktů firmy.  Kolem 90% produkce Draslovky míří na světové trhy, a to hlavně v položce kyanidu sodného, ostatní produkty směřují převážně na evropský trh. Společnost zavedla systém […]

Kimberly-Clark

Již více než jedno století přetváří společnost Kimberly-Clark své znalosti a technologie do inovačních produktů a služeb pro téměř čtvrtinu obyvatel zeměkoule. Společnost usiluje  o inovaci, vedení, udržitelný rozvoj našeho světa a posílení lidského společenství. Produkty se prodávají ve více než 150 zemích. Společnost má administrativní a výrobní zařízení, provozní a geografická ústředí v 37 zemích. Mezi […]

Mitsubishi Electric

Společnost MITSUBISHI ELECTRIC AUTOMOTIVE CZECH s.r.o. (MEAC) byla založena v červnu roku 2000 jako dceřiná společnost mateřského závodu MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION (MELCO) sídlící v Himeji, Japonsku.  Její hlavní poslání spočívá ve výrobě a dodávkách elektrických rotačních a elektronických součástek pro automobilový průmysl pro evropský trh. Systém řízení údržby SGM společnost implementovala na přelomu roku 2009/2010. Od této […]

ČEZ Energetické služby

ČEZ Energetické služby, s.r.o. úsek provozu energetických zařízení se rozhodly pro řízení svých celorepublikových aktivit v oblasti provozování distribučních zařízení využít systém řízení údržby SGM. “Nasazení systému SGM nám umožnilo zautomatizovat tvorbu plánu preventivní údržby včetně efektivní kontroly nad jejím prováděním. Významně se nám díky systému podařilo nejen zefektivnit administrativu spojenou s údržbou a obchodní činností, ale […]