SGM Lite

SGM Lite je ideální cesta, jak jednoduše získat kontrolu nad údržbou, a to již za 499 Kč měsíčně.

SGM Lite je ideální cesta, jak jednoduše získat kontrolu nad údržbou, a to již za 499 Kč měsíčně.

Už žádné propadlé termíny, zapadlé emaily, ztracené papíry nebo pokuty z nedodržených revizí.
Systém je optimalizován i pro použití v mobilním telefonu.

V internetovém prohlížeči si jednoduše nastavte udržovaná zařízení (od budovy po poslední „prodlužku“) včetně plánu jejich údržby, kontrol, revizí atp. a pak už se jenom spolehněte na SGM Lite, který vám bude automaticky posílat upozornění na úkoly, které je potřeba provést.

Upozornění bude posílat jak vám tak pracovníkům, kteří budou za provedení daného úkolu odpovědní, a kteří budou zapisovat informace (včetně fotodokumentace) o splnění úkolu rovnou do systému.

Máte komplexní (krásné slovo pro složitou) údržbu a nevíte jak začít s jejím řízením?

Začněte s SGM Lite zdarma. A pozor – z SGM Lite můžete bez problémů přejít na plný systém řízení údržby SGM bez ztráty již provedené konfigurace a vykázané práce.

Přejeme mnoho zdaru a málo havárií.

Konfigurace

Cena SGM Lite

SGM Lite je pro prvních 30 dní zcela zdarma a k ničemu vás nezavazuje.

Provoz systému po uplynutí zkušební doby bude zpoplatněn paušálním poplatkem 499,- Kč/měsíc splatným vždy na následující kalendářní čtvrtletí předem.


Paušální poplatek zahrnuje použití systému* 5-ti uživateli za měsíc.


V případě použití systému více než 5-ti uživateli v jednom kalendářním měsíci bude za každého dalšího uživatele doúčtován poplatek 99,- Kč.

* použitím systému se rozumí založení nových údajů do systému nebo jejich změna, tzn. že samotné přihlášení do systému se nepovažuje za použití systému