Vývoj software na míru

Efektivní a levný vývoj na míru spočívá v požívání již existujících komponent a postupů, které ale zároveň nesmějí omezovat v maximálním přizpůsobení systému konkrétním, byť sebekurióznějším, požadavkům zákazníka.

Úspěšný vývoj na míru vyžaduje pracovníky, kteří jsou schopni velmi rychle pochopit cíle zákazníka a navrhnout postup, jak se k cílům dostat.

Správný analytik řešení na míru se neptá, co má jak fungovat, ale jaký má zákazník cíl a sám konstruktivně přináší návrhy, jak daného cíle dosáhnout. Ta pravá společnost nabízející řešení na míru musí mít schopnost napojit se na jakýkoliv, zdůrazňuji jakýkoliv, další systém zákazníka nebo jeho partnerů, a to i včetně takových systémů jako je SAP.

Níže uvádíme příklady řešení na míru, které jsme již v naší více než 20-ti leté historii realizovali.

Realizovaná řešení na míru

Konverze SAP katalogu do eShopu (do externího systému)