Draslovka Kolín

Společnost Lučební závody Draslovka a.s. Kolín je chemickou výrobní továrnou s historií od roku 1906. V současnosti tvoří hlavní výrobní program firmy výroba syntetického kyanovodíku/HCN a jeho zpracování do 3 nosných produktů firmy.  Kolem 90% produkce Draslovky míří na světové trhy, a to hlavně v položce kyanidu sodného, ostatní produkty směřují převážně na evropský trh.

Společnost zavedla systém řízení údržby SGM na přelomu roku 2010/2011.  V areálu podniku  bylo  implementováno dnes už celkem 6 kiosků s dotykovým rozhraním pro zadávání  a vykazování činností údržby přímo údržbáři. V roce 2019 začala firma s postupným nahrazováním kiosků mobilní aplikací. Systém řízení údržby byl propojen s docházkovým systémem a poskytuje kompletní výkaz práce údržby jako podklad pro účtování přímých nákladů údržby na ostatní střediska společnosti.