ČEZ Energetické služby

ČEZ Energetické služby, s.r.o. úsek provozu energetických zařízení se rozhodly pro řízení svých celorepublikových aktivit v oblasti provozování distribučních zařízení využít systém řízení údržby SGM.

“Nasazení systému SGM nám umožnilo zautomatizovat tvorbu plánu preventivní údržby včetně efektivní kontroly nad jejím prováděním. Významně se nám díky systému podařilo nejen zefektivnit administrativu spojenou s údržbou a obchodní činností, ale také zpřehlednit evidenci zakázek a controlling obchodních procesů.

Na systému SGM si ceníme zejména jeho univerzálnost, nadstandardní uživatelské přizpůsobení, otevřenost systému pro komunikaci s jinými systémy a vstřícný přístup dodavatele systému v rámci zakázkového vývoje.”

Ing. Hynek Vyhnálek
Specialista Provozování distribučních zařízení