Mitsubishi Electric

Společnost MITSUBISHI ELECTRIC AUTOMOTIVE CZECH s.r.o. (MEAC) byla založena v červnu roku 2000 jako dceřiná společnost mateřského závodu MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION (MELCO) sídlící v Himeji, Japonsku.  Její hlavní poslání spočívá ve výrobě a dodávkách elektrických rotačních a elektronických součástek pro automobilový průmysl pro evropský trh.

Systém řízení údržby SGM společnost implementovala na přelomu roku 2009/2010. Od této doby postupně využívá potenciál systému k řízení preventivní a běžné údržby, v systému také implementovala velmi rozsáhlou a komplikovanou strukturu modelů výrobků a jejich přípravků a k nim sledování všech činností údržby.

“Pomocí systému SGM jsme zautomatizovali plánování preventivní údržby. Systém nám umožňuje efektivní sdílení informací mezi pracovníky údržby díky vykazování provedených zásahů na výrobních i nevýrobních zařízení.

Dodavatel systému vstřícně reaguje na naše požadavky na vylepšení systému a pomáhá nám rychle řešit problémy při jeho správě.”

Vladimír Němec
Assistant Manager – Manufacturing Engineering