Kimberly-Clark

Již více než jedno století přetváří společnost Kimberly-Clark své znalosti a technologie do inovačních produktů a služeb pro téměř čtvrtinu obyvatel zeměkoule.

Společnost usiluje  o inovaci, vedení, udržitelný rozvoj našeho světa a posílení lidského společenství. Produkty se prodávají ve více než 150 zemích. Společnost má administrativní a výrobní zařízení, provozní a geografická ústředí v 37 zemích. Mezi známé výrobky v České republice patří dámské tampony Kotex vyráběné v závodě v Litovli a plenkové kalhotky Huggies – produkované výrobním závodem v Jaroměři.

Systém SGM umožňuje pružné změny plánovaných prací a pomáhá využití času plánovaných i neplánovaných odstávek k efektivním činnostem na základě výběru ze stálého zásobníku prací. Výroba je prováděna na linkách, které vyžadují rozsáhlou údržbu několika tisíc součástí.

Pro zajištění 24 hodinového nepřetržitého provozu 7 dní v týdnu se o ně stará několik oddělení s desítkami pracovníků. Velký počet udržovaných součástí výrobních linek vyvolal nutnost postupného zavádění. Výsledkem je zavedení systému řízení údržby v obou výrobních závodech v Jaroměři a v Litovli.

„V první fázi projektu zavádění softwarem podporovaného systému řízení preventivní údržby jsme se museli vypořádat se složitostí našich výrobních zařízení. Úsilí na jejich přesném popsání nyní zhodnocujeme při každodenním využití systému. Neustálým zpřesňováním údajů o periodické údržbě jednotlivých  součástí linek získáváme podklady pro flexibilní systém řízení preventivní údržby. Cílem systému je zlepšení organizace prací údržby, zkrácení prostojů linek a tím zvýšení využití kapacity našich výrobních zřízení. “

Ing. Miloš Kotermann
Vedoucí údržby Jaroměř