MTTR, MTBF – Trendy v údržbě a jejich sledování

Myslíte si, že máte nevýkonnou údržbu? Nebo máte naopak problém s tím, že vás ostatní oddělení napadají, že vaše údržba je neefektivní? Aby bylo možné hodnotit výkonost údržby je třeba průběh údržby zaznamenávat. Aby byla údržba efektivní musí být zaznamenání provedené údržby maximálně jednoduché a „po ruce“. Na zaznamenávání údržby se nejlépe hodí mobilní zařízení, které […]

Jak zvýšit efektivitu údržby?!

Nejdříve si pojďme nadefinovat základní teze: 1. Prediktivní údržba je lepší než plánovaná údržba dle minimálních dob použitelnosti. Každá výroba, každé prostředí má svá specifika, která ovlivňují životnost náhradních dílů a provozních náplní. 2. Prediktivní údržby nelze dosáhnout bez systému, ale pouze takový systém, který slouží a pomáhá, a který lze průběžně přizpůsobovat aktuální situaci, […]

Článek na webu SystemOnline: “Mobilní aplikace osvobozuje údržbáře od administrativy”

Podnikové informační systémy už nejsou pouze doménou kanceláří, pronikají do výrobních hal a do terénu. Za to mohou chytré telefony, které neslouží pouze pro telefonování a zábavu, ale i jako inteligentní terminál s aplikací napojenou na podnikové databáze. Mobilní telefon máte vždy při sobě, je personalizovaný včetně možnosti biometrického ověření, přináší jedinečnou možnost identifikace objektů […]

Článek na webu Řízení a údržba: “Údržba a výroba mají táhnout za jeden provaz”

Robotizace nemá být samoúčelná, ale musí přinést řádovou změnu v produktivitě, efektivnosti a případně i v kvalitě produkce. Představuje poměrně drahou investici, která přináší také zvýšené požadavky na následný servis a kvalifikaci personálu. V mnoha výrobách se proto zatím nevyplatí. Úspěšné zavedení systému řízení údržby v dnešním světě závisí především na motivaci manažerů a údržbářů. […]

Elektrizace železnic

Elektrizace železnic a.s. si vybrala systém řízení údržby S• Maintenance pro údržbu majetku používaného při montáži trakčních zařízení.

Historie údržby v mobilu

Pouhým přiložením mobilu k NFC čipu stroje se omezí seznam provedených oprav  a umožní údržbáři zjistit, co se na daném zařízení dělo v nedávné době, ale i několik let zpátky.