Jak zvýšit efektivitu údržby?!

Nejdříve si pojďme nadefinovat základní teze:

1. Prediktivní údržba je lepší než plánovaná údržba dle minimálních dob použitelnosti. Každá výroba, každé prostředí má svá specifika, která ovlivňují životnost náhradních dílů a provozních náplní.

2. Prediktivní údržby nelze dosáhnout bez systému, ale pouze takový systém, který slouží a pomáhá, a který lze průběžně přizpůsobovat aktuální situaci, je prospěšný

Nyní si pojďme říci, jak dosáhnout cílů, které jsou nadefinovány v základních tezích:

Bez systému to nepůjde: „Lidé se od zvířat liší právě schopností vylepšování pracovních postupů, které vedou k dosažení kýžených cílů.“ Neznamená to, že se nasadí jeden systém (jeden proces) a podle něj se „jede“ hlava nehlava bez ohledu na to, že daná pravidla nejsou nastavena na nastalou situaci, na situaci, se kterou systém nepočítal. Tvorba pravidel řešících danou situaci co nejlépe je nikdy nekončící proces. Můžeme říci, že jsme schopni nastavit systém pro 80% činnosti, kterou spravujeme, a tak si ponechat mnohem více sil na řešení situací, které jsou výjimkami, ať už takové výjimky nastávají často nebo jen velmi zřídka a následně pro řešení opakujících se výjimek nastavit optimální proces.

Jaké máme základní druhy údržby: v poruše, plánovanou, prediktivní

Ideální by bylo, žádnou údržbu v poruše ani plánovanou údržbu neprovádět. Prostě dělat jen prediktivní údržbu a měnit tak pouze věci (náhradní díly, provozní náplně) jejichž životnost právě končí.

Jak se, ale dostat k informaci, že dané ložisko se brzy zadře, že olej se dostává k hranici potřebné viskozity atp., k té kýžené predikci (předpovědi) konce životnosti ať už součástky, provozní náplně nebo např. seřízení stroje.

Ke strojnímu zařízení standardně existuje od výrobce plán údržby, při jehož dodržování by na zařízení nemělo nikdy dojít k poruše. Na první pohled se zdá stoprocentní dodržování tohoto plánu jako cesta k nejlepší údržbě. Ale tady je zakopáno jádro pudla. Takový plán, aby nikdy nedošlo k poruše musí počítat s minimální, zdůrazňuji MINIMÁLNÍ, životností provozních náplní a jednotlivých spotřebních dílů. Tím pádem z logiky věci vyplývá, že naprostou, ale naprostou většinu náhradních dílů a provozních náplní vyměňujeme (čti vyhazujeme) významně před koncem jejich životnosti.

Vyhazujeme věci, které by ještě nějakou dobu mohly sloužit. A tady právě by měl nastoupit systém, při jehož nasazení se dostaneme mnohem blíže ke skutečným životnostem náhradních součástek a provozních náplní.

Jak, ale takovou informaci získat? V ideálním světě pomocí diagnostiky pomocí čidel, které umí měřit vibrace, mezní teploty, kvalitu olejů atp. Ale ideální svět zpravidla neexistuje. Takže v případě nemožnosti instalace čidel, ať už z důvodu nedostatku zdrojů nebo z technických důvodů, je nutno přistoupit k diagnostice „testem ve vlastních podmínkách“. Nejdříve samozřejmě musíme identifikovat dopad poruchy daného náhradního dílu či provozní náplně. Jinými slovy „nenechám samozřejmě zadřít motor, protože zkouším, jak dlouho v mých podmínkách si v něm motorový olej zachová patřičnou viskozitu“. Pokud se, ale daný stroj zastaví, protože se mu „zadře ložisko“, které musím tak jako tak za nějaký čas vyměnit, a žádné další škody (kromě zastavení výroby) to nezpůsobí, tak proč bych to na vybraném stroji nemohl vyzkoušet s tím, že na dalších strojích „pojedu“ podle plánu. (Další variantou je nejet až do poruchy, ale pouze vyzkoušet, zda prodloužení servisního intervalu o námi odhadnutou dobu díl či náplň vydrží.) A právě ten jeden stroj mi vytvoří predikci, zdůrazňuji PREDIKCI, jaká je opravdu reálná životnost daného ložiska (náhradního dílu) a já mohu zodpovědně přistoupit k prodloužení servisního intervalu výměny dané součástky na všech stejných typech strojů. Získám tak vyšší dostupnost stroje pro výrobu, ušetřím na spotřebě náhradních dílů a náplní a na čase stráveném údržbou. Nastavení predikované životnosti s následným automatizovaným upozorňováním údržbářů na potřebu servisního zásahu lze jednoduše provést v systému řízení údržby SGM.

Vylepšená metoda, jak nevyhazovat to, co může ještě sloužit, je pomocí diagnostiky. Aktuálně spolupracujeme se společností IFM, jejíž produkty pro diagnostiku vibrací, mezních teplot, kvality oleje atp. máme zaintegrovány do MMS systému SGM a na základě online diagnostiky jsou údržbáři informováni o blížícím se konci životnosti dané provozní náplně nebo náhradního dílu.

Ondřej Lohynský
Synergit