Elektrizace železnic

Elektrizace železnic a.s. si vybrala systém řízení údržby S• Maintenance pro údržbu majetku používaného při montáži trakčních zařízení.