MTTR, MTBF – Trendy v údržbě a jejich sledování

Myslíte si, že máte nevýkonnou údržbu? Nebo máte naopak problém s tím, že vás ostatní oddělení napadají, že vaše údržba je neefektivní?

Aby bylo možné hodnotit výkonost údržby je třeba průběh údržby zaznamenávat.

Aby byla údržba efektivní musí být zaznamenání provedené údržby maximálně jednoduché a „po ruce“.

Na zaznamenávání údržby se nejlépe hodí mobilní zařízení, které nosí každý údržbář stále při sobě a které mu nepřekáží. Standardně to bývá telefon, někomu může vyhovovat menší tablet.

Do každého chytrého telefonu, ať už je to Apple nebo nějaký mobil se systémem Android je možné jednoduše nainstalovat aplikaci SGM, která bude údržbáři jednak dávat informaci co kde má opravit, seřídit atp., a jednak údržbáři zkontroluje, zda je na správném stroji pomocí NFC čipu a v neposlední řadě mu umožní lehce vykazovat prováděnou údržbu přímo u stroje (jednoduše údržbu zahájí a následně ukončí čímž dojde k zaznamenání reálných časů bez toho, že by si je údržbář musel pamatovat a někam přepisovat, prostě se použije aktuální čas).

Nad takto jednoduše získanými daty lze generovat sestavy jako MTTR (Mean Time To Repair/Střední doba oprav poruch), MTBF (Mean Time Before Failure/Střední doba mezi poruchami). A z těchto reportů jednoznačně dokazovat, zda se efektivita údržby zvyšuje nebo snižuje. Dále lze vyhodnocovat trendy poruch jednotlivých zařízení s ohledem na provedená opatření. Trendy dostupnosti zařízení atp.