MTTR, MTBF – Trendy v údržbě a jejich sledování

Myslíte si, že máte nevýkonnou údržbu? Nebo máte naopak problém s tím, že vás ostatní oddělení napadají, že vaše údržba je neefektivní? Aby bylo možné hodnotit výkonost údržby je třeba průběh údržby zaznamenávat. Aby byla údržba efektivní musí být zaznamenání provedené údržby maximálně jednoduché a „po ruce“. Na zaznamenávání údržby se nejlépe hodí mobilní zařízení, které […]

Jak zvýšit efektivitu údržby?!

Nejdříve si pojďme nadefinovat základní teze: 1. Prediktivní údržba je lepší než plánovaná údržba dle minimálních dob použitelnosti. Každá výroba, každé prostředí má svá specifika, která ovlivňují životnost náhradních dílů a provozních náplní. 2. Prediktivní údržby nelze dosáhnout bez systému, ale pouze takový systém, který slouží a pomáhá, a který lze průběžně přizpůsobovat aktuální situaci, […]