Mostek energo

Cílem projektu Mostek energo je vybudování stabilního energetického zdroje elektrické energie a tepla. Energie je vyráběná z obnovitelných zdrojů, především ze zemědělské biomasy, která se spaluje ve formě pelet vyrobených přímo v areálu elektrárny. Současní vlastníci Mostek energo spolu s Ecoclimate Technology plánují areál využívat i pro další inovativní projekty, ve kterých bude využito teplo a elektrická energie produkované přímo elektrárnou.

Společnost využívá systém SGM pro evidenci svých aktivit v údržbě včetně mobilní aplikace na tabletech s identifikací NFC čipů pro jednotlivá zařízení provozu elektrárny.