Kingspan

Kingspan a.s. je součástí Kingspan Group s centrálou v Irsku, která je předním evropským dodavatelem komponent pro stavebnictví – především stěnových a střešních izolačních panelů. V Hradci Králové je umístěno výrobní a distribuční centrum pro státy střední a východní Evropy.

Řízení obchodních aktivit –  CRM

 • Počet uživatelů 1000 (celkem v 50 zemích Evropy a Asie)
 • Klíčové přínosy rychlá příprava reprezentativních obchodních nabídek
 • Centrální evidence dat z několika států
 • Pružné reakce na požadavky zákazníků
 • Nezávislost obchodních informací na jazykovém prostředí
 • Nad očekávání nástroj pro organizaci rozsáhlých obchodních aktivit s úzkou vazbou do výroby
 • Rozdílná legislativa a národní zvyklosti v jednotlivých zemích Evropy
 • Zajištění podpory práce obchodníků v terénu mimo kancelář
 • Aktualizace dat mezi mezi centrální databází a zahraničními pobočkami
 • Centrální evidence nabídek a obchodních informací
 • Multijazyčnost a specifické nároky na tiskové sestavy v jednotlivých státech

Řízení  klíčových business procesů – nadstavba ERP, MES systém integrovaný s automatizací ve výrobě

 • Počet uživatelů 500
 • Zavedení MES systému (MES – Informační systém průmyslového podniku)
 • Dodávka zakázkové softwarové nadstavby ERP systému
 • Změna databázové platformy a zajištění zpracování dat nad více databázemi různých dodavatelů.
 • Standardizace vnitropodnikových procesů v oblastech plánování, výroby, řízení a distribuce výrobních zakázek
 • Vývoj a zavedení rozsáhlého systému v krátkém čase
 • Multikulturní prostředí, vícejazyčnost – (čeština, polština, maďarština, angličtina,…) a přizpůsobení legislativě států.
 • Byla zajištěna plná integrace ERP systému s průmyslovou automatizací. Řídící systémy výrobních linek jsou on-line propojeny se systémem SG / Enterprise. Oddělení zákaznických služeb a plánování výroby mohou řízeným způsobem nahrávat podklady pro výrobu přímo do řídících systémů výrobních linek. Zpětně jsou on-line získaná data o průběhu výroby předávána do procesů balení, naskladnění a expedice a dále využita pro rozbory výsledků výroby (kvalita vyrobených produktů, prostoje linky, rychlost linky apod.).
 • Dodaný zakázkový software pokrývá tyto podnikové oblasti: řízení výrobních zakázek, APS systém (APS – Systém zajištující plánování výroby) včetně MRP modulu, on-line výrobní reporting, balení, naskladnění, vyskladnění a expedice výrobků, podpora výroby příslušenství, objednávání dopravy, sledování vozidel v areálu a finanční reporting na nadnárodní úrovni.